رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی ، بخش خصوصی ، دانشگاه ها و تشکل های مختلف کشاورزی لازمه ارتقاء این صنعت است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمیدرضا قلمکاری در بیست و ششمین نشست کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان  با اشاره به این که از ابتدای دوره ی هشتم اتاق بازرگانی اصفهان  به دنبال ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی ، بخش خصوصی ، دانشگاه ها و تشکل های مختلف بوده ایم، گفت: تولید محصولات کشاورزی صادرات محور، آب و محیط زیست، سه اولویت اساسی در این کمیسیون بوده است که کوشیده ایم در این مدت با اتکاء به علم اساتید دانشگاه ، تجربه فعالان اقتصادی و پتانسیل تشکل های مختلف به سمت آن حرکت کنیم چرا که  انسجام بخش های مختلف کشاورزی لازمه ی ارتقاء این صنعت است.

وی عدم وجود وحدت رویه و نبود زنجیره ارزش در تولید محصولات کشاورزی را از مهمترین علل بروز چالش ها در این بخش دانست و افزود: با اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیر ارزش در حوزه کشاورزی این بخش از اقتصاد می تواند سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد.

اتاق بازرگانی اصفهان

قلمکاری با بیان اینکه اتاق های بازرگانی مطابق با قانون، تنها نقش مشاور را برای قوای سه گانه دارند، گفت: کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در برخی موضوعات نظیر " طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار" به عنوان یک بازیساز عمل کرد و توانست با وجود این که این طرح در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده بود،  دستور توقف برخی از بند های مخرب آن که موجب بارگذاری جدید بر حوزه های آبریز کشور می شد را اخذ نماید.

وی تبدیل شدن طرح ایجاد " ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب " به یک مطالبه عمومی در استان اصفهان را یکی از موفقیت های کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان برشمرد و ادامه داد: این طرح در سال 94 از سوی این کمیسیون و با الگو گیری از دریاچه ارومیه مطرح شد و اگرچه در ابتدا برخی نسبت به آن بی اعتنا بودند اما امروز و پس از برگزاری جلسات ، همایش ها و نامه نگاری های بسیار با مسئولین استانی و کشوری شاهد فراگیر شدن آن هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به تدوین طرح هایی اقتصادی ،علمی و عملی در کمیته های هفتگانه این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این طرح ها با رعایت تمامی مولفه های لازم جهت تدوین یک طرح جامع اقتصادی و برای از میان برداشتن چالش های حوزه  کشاورزی به هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارائه شده بود که متاسفانه به دلیل برخی از محدودیت ها در این دوره مورد تصویب قرار نگرفت.