سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران ساماندهی گلزار شهدا در شهرستانهای استان را ضروری و مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، مهدی رازجویان در جلسه سامان‌دهی گلزار شهدا اظهار داشت: مسئولین باید به امر سامان دهی گلزار شهدا اهمیت ویژه ای دهند زیرا ما هرچه داریم به برکت جان فشانی های شهدا است.

این مسئول تصریح کرد: متاسفانه امروز بعضی از مدیران که حضور آنها در جلسه ضروری بوده غیبت داشته در صورتی که وظیفه سامان دهی گلزار شهدا از وظایف اصلی آنها به شمار می رود.

وی گفت:امروز خانواده معظم شهدا در جهت سامان دهی گلزار شهدا دغدغه دارند و باید این موضوع در دستور کار ویژه مدیران متولی قرار گیرد و حتی در شهرستانها این کارگروه تشکیل شود.

رازجویان تاکید کرد: برگزاری جلسات سامان‌دهی گلزار شهدا باید به صورت مستمر برگزار شود و با الویت شهرستانی پروژه ها تعریف تا برای سامان دهی و بازسازی آنها اقدام شود.