سرپرست سازمان همیاری شهرداری هاو دهیاری های مازندران با حکم استاندار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، استاندار مازندران امروز محمد محمدی تاکامی مدیرکل امور شهری استانداری مازندران را با حفظ سمت بعنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری هاو دهیاری های  مازندران منصوب کرد.

پیش از این جواد واحدی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران را بر عهده داشت که  به عنوان مدیرکل دفتر امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد.