مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضای بدن بانوی اصفهانی مبتلا به مرگ مغزی در اصفهان به بیماران نیازمند پیوند عضو اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی بیان داشت: اعضای بدن بانوی ۳۱ساله مبتلا به مرگ مغزی در اصفهان به بیماران نیازمند پیوند عضو اهداء شد.

وی افزود: با رضایت خانواده فضیلت حبیب الهی کبد و کلیه های وی به بیماران نیازمند عضو اهداء شد.

خلیفه سلطانی افزود:این بانوی 31ساله که به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان منتظری  نجف آباد بستری بود، برای برداشت عضو به بیمارستان الزهرای(س) اصفهان منتقل شد.

مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گف: کلیه های این بیمار مرگ مغزی در مرکز الزهرا پیوند و کبد وی نیز به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.