با حکم استاندار اصفهان، سرپرست فرمانداری جدید برخوار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در حکم عباس رضایی استاندار اصفهان ، عبدالله بنهری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان برخوار منصوب شد.

گفتنی است؛ محمد حسن قمی فرماندار سابق شهرستان برخوار بود.