یک واحد دباغی پوست آلوده کننده محیط زیست در شهرستان خوانسار پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار گفت: از فعالیت یک واحد دباغی پوست آلوده کننده محیط زیست در شهرستان خوانسار جلوگیری شد.

شهاب برهانی اظهار داشت:یک واحد دباغی پوست که بصورت غیر مجاز فعالیت داشت  پس از دادن اخطاریه های لازم و عدم رعایت ضوابط از فعالیت آن جلوگیری و پملب شد.