مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان ارتباط موثر در خانواده و تقویت گفتگو در بستر کوچک خانه را نتیجه آموزش های عمومی به ویژه از سوی معلمان خواند و افزود: لازم است تا خانواده محوری و توجه به شاخصه های رفتاری در مدارس تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فاطمه رفیعی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان در همایش زنان سرپرست خانوار آموزش و پرورش استان با اشاره به جایگاه سازنده زنان در خانواده و جامعه، معلمان را اسوه ایثار خواند و بر ضرورت رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش کشور به مسائل رفاهی بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.

وی ارتباط موثر در خانواده و تقویت گفتگو در بستر کوچک خانه را نتیجه آموزش های عمومی به ویژه از سوی معلمان خواند و افزود: لازم است تا خانواده محوری و توجه به شاخصه های رفتاری در مدارس تقویت شود.

ظرفیت و پتانسیل بالای بانوان در آموزش و پرورش

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل بالای بانوان در آموزش و پرورش، خواهان ایجاد فرصت های برابر و عادلانه بر اساس شایسته سالاری در احراز پست های مدیریتی در آموزش و پرورش استان شد و از مدیر کل آموزش و پرورش خواست تا در پست های مدیریتی از بانوان توانمند و متخصص نیز استفاده کنند.

وی در ادامه از مینایی پور مدیر کل بانوان و خانواده آموزش و پرورش کشور خواست تا افزایش رفاه کارکنان آموزش و پرورش به ویژه بانوان سرپرست خانوار، بانوان ایثارگر، خانواده شهدا و از همه مهم تر زمان مناسب برای ورزش کارمندان در طول هفته را در کشور پیگیری نماید. 

تدوین سند توسعه ارتقای وضعیت زنان استان گیلان

وی توضیحاتی در خصوص سیاست های کلی دفتر امور بانوان در سالجاری و سال آینده ارائه داد و افزود: در تدوین سند توسعه ارتقای وضعیت زنان استان گیلان که به تازگی تنظیم شده الویت هایی لحاظ شده که از جمله آن می توان کاهش آسیب های اجتماعی ، بحث بهداشت و سلامت بانوان، سالمندی استان و اشتغال بانوان و جوانان است.