مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان ازافتتاح بزرگترین پارک در شمال غرب اصفهان خبرداد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، حمید اشرفی با اشاره به افتتاح بزرگترین پارک در شمال غرب اصفهان در جمع اصحاب رسانه گفت: در واقع رهنان شرایطی دارد که به عنوان قطب فرهنگی مطرح شود واز بزرگترین محله های ماربین قدیم محسوب می شود.

وی ادامه داد:منطقه 11 شهرداری اصفهان واقع درشمال غربی اصفهان داری مساحتی بالغ بر 1140هکتار 117هزار هکتار  بافت فرسوده است؛مساحت فضای سبز این منطقه بالغ  400هزار متر مربع است وسرانه فضای سبز را این منطقه حدود 7مترمتر مربع است.

اشرفی گفت: جمعیت این منطقه حدود 60هزار نفر و میانگین تراکم جمعیت 7/4دهم درصد در هر هکتار است؛این منطقه دارای ۷محله مهم "جهان شاه، زاجان، ماشاده، طاهونه، درب میدان، لمجیر بخشی از بابوکان وسودان است.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار داشت:متأسفانه به دلیل بدهی بزرگی که این منطقه در سال های گذشته داشته ما مجبور بودیم بسیاری پرژه ها را به صور مشارکتی ویا ملکی به نتیجه برسانیم وبه همین واسطه به دنبال طرح های توسعه محور ومحرک توسعه در منطقه هستیم وبه همین لحاظ محور گردشگری این منطقه را طراحی کردیم.

وی افزود:اجرای پیاده راه سازی خیابان ابوذر، آزاد سازی کارخانه روغن ناز که از معضلات منطقه بود را پیش بردیم وهمچنین پیش بینی احداث بوستان برنامه های آیینی،و پرداختن به برنامه های وزشی در دستور کار قرار دادیم وبر همین اساس قطعه زمینی بالغ بر 40هزار متر مربع را از کشاورزی برای احداث مانژ اسب سواری تغییر کاربری دادیم همچنین احداث باغ بستنی واولین سینمای غرب اصفهان ، احداث زمین های ورزشی روباز وچمن مصنوعی،نیز از برنامه های پیش رو در منطقه 11است.

اشرفی افتتاح بزرگترین پارک شمال غرب اصفهان زمینی بالغ بر 52هزار متر مربع مزین به نام شهدای مدافع حرم و همچنین افتتاح خیابان شهید سردار تقی یار،ساخت مستند رهنان"محرک هویت وتوسعه منطقه" ،اصلاح هندسی وپیاده رو سازی ،ترمیم اسفالت وتابلو های شناسایی مناطق را از پرژه های انجام شده در منطقه برشمرد وافزود:منطقه 11 علی رغم درامد ناچیز در زمینه های فرهنگی بسیار فعال بوده وتنها منطقه ای بود که آمار برنامه آن بیش از روزهای سال بود به صورتی که در سال ۹۷ حدود۵۰۰ برنامه فرهنگی در این منطقه اجرا شده است.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در خصوص چشم انداز برنامه های آینده منطقه گفت: تملک  محور گردشگری رهنان وبازسازی آن ،احداث محور گردشگری غرب اصفهان وهمچنین تملک خیابان شریف غربی تا مادی سودان که می تواند ببار ترافیکی خیابان شریف غربی که  به قطب ارزان فروشی در سطح اصفهان مشهور است را کاهش دهد را پیش بینی کرده ایم.