نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه رشد در تراز دین و شیعه از شاخص های تعالی است، خاطرنشان کرد: زمانی انسان می گوید شیعه هستم باید ببیند آیا در مسیری که تشیع آرمانی فکر می کند، حرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، آیت الله رسول فلاحتی امروز در جمع کارکنان سپاه قدس گیلان با اشاره به معیارهای پذیرش اعمال انسان نزد خداوند اظهار کرد: تمام انسان ها به دلیل اینکه بنده خداوند هستند باید تمام اعمال را برای رضای او انجام دهند.

وی به کلمه طیبه در راستای عمل صالح در گفتار و رفتار انسان اشاره کرد و افزود: انسان برای متعالی شدن آفریده شده و تنها پیشرفت در زندگی مادی نزد خداوند و اهل بیت(ع) بی ارزش است.

توجه مردم تنها مربوط به امور مادی و جسم بسیار خطرناک است

امام جمعه رشت با بیان اینکه اگر توجه مردم تنها مربوط به امور مادی و جسم شود بسیار خطرناک است، تصریح کرد: تفاوت دنیامداران با مومنان در این است که انسان های با ایمان به شاخصه های اخروی توجه دارند.

آیت الله فلاحتی در کلاس اخلاق کارکنان سپاه قدس گیلان1

آیت الله فلاحتی، تمدن اسلامی را هدایتگر انسان به طرف تعالی خواند و بیان کرد: تمدن اسلامی و سایه هایی که اسلام در دنیای بشر انداخته می تواند ماندگاری انسان در دنیا و جاویدالاثری او در آخرت را تضمین کند.

وی به شاخصه های متعالی شدن انسان اشاره کرد و گفت: انسان بهترین محک برای خود است زیرا خداوند هیچ موجودی برای سنجش عیار بشر نیآفریده است.

رشد در تراز دین و شیعه از شاخص های تعالی است

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه رشد در تراز دین و شیعه از شاخص های تعالی است، خاطرنشان کرد: زمانی انسان می گوید شیعه هستم باید ببیند آیا در مسیری که تشیع آرمانی فکر می کند، حرکت کرده است.

آیت الله فلاحتی، جایگاه ابعاد روحی انسان در مقابل خداوند را از شاخص های متعالی ذکر کرد و یادآور شد: اگر اعمال انسان برای ستایش او در مجالس از طرف دیگران نباشد از دیگر شاخص های متعالی شدن است.

وی با اشاره به شاخصه های انسان مخلص از نگاه حضرت عیسی(ع)، اظهار کرد: بنده مخلص کسی است که هدفی به غیر از رضای خداوند نداشته و اراده ای برای ستایشگری مردم نسبت به خود ندارد و این معیاری برای تمام انسان ها محسوب می شود.

آیت الله فلاحتی در کلاس اخلاق کارکنان سپاه قدس گیلان2

امام جمعه رشت به سیره امام(ره) اشاره کرد و افزود: حتی یک گفتار و حرکت امام(ره) به منظور ستایشگری مردم به ایشان نبود و این اعمال ماندگار شده است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تمام اعمال اهل بیت(ع) برای رضای خداوند بود، تصریح کرد: اگر به دنبال رشد و تعالی هستیم باید درون خود را از دوری گناه صیقل دهیم.