پس از ۷سال کار تحقیقاتی محققان واحد تحقیقات اصلاح و تولید بذر دانشگاه آزاد اصفهان توانستند ۱۱بذر هیبریدی را تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محققان واحد تحقیقات اصلاح و تولید بذر دانشگاه آزاد اصفهان پس از ۷سال کار تحقیقاتی موفق به تولید ۱۱بذر هیبریدی (اصلاح شده) شدند.

با تجاری سازی این محصولات تاکنون چهار رقم بذر هیبرید خیار گلخانه ای، سه رقم گوجه و چهار رقم فلفل دلمه با تایید سازمان کنترل گواهی بذر، به بازارهای داخلی وبرخی کشورهای خارجی همچون افغانستان و عراق صادر شده است.

کاهش 50درصدی قیمت بذر هیبریدی (اصلاح شده) با نمونه های مشابه خارجی و افزایش 40درصدی میزان عملکرد تولید از مزایای بذرهای  هیبریدی تولید شده است.

گفتنی است؛ بذر هیبریدی بذری تغییر یافته با بهترین هیبرید والد است و عملکرد اقتصادی قابل قبولی برای گلخانه‌داران دارد.