در دیدار استاندار هرمزگان با معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسائل رفاهی دانشجویان هرمزگان مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در راستای پیگیری مطالبات دانشجویی و مسائل رفاهی دانشجویان «فریدون همتی» با  «محمدتقی نظرپور» دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است که در این دیدار  مدیرکل حراست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه هرمزگان نیز حضور داشتند، تحقق خواسته ها و مطالبات دانشجویان به ویژه در حوزه مسائل رفاهی مورد تاکید قرار گرفت.

مشارکت در ساخت خوابگاه، تکمیل استخر و حصارکشی محوطه دور دانشگاه هرمزگان از جمله محورهای مباحث مطرح شده در این دیدار بود که مقرر شد وزارت علوم در این راستا مسائدت لازم را داشته باشد.

استاندار هرمزگان در راستای توجه ویژه به مطالبات دانشجویان این مسائل را مورد پیگیری قرار داد و بر تحقق درخواست های دانشجویان تاکید کرد.