با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه ساخت ۸هزار و ۵۰۰واحد مسکونی در شهر جدید بهارستان اصفهان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بیش از ۸ هزار مسکن در شهر بهارستان در زمینی به مساحت 185هکتار و برآورد مالی دو هزار میلیارد تومان انجام می شود.

بیش از ۸ هزار مسکن در شهر بهارستان در زمینی به مساحت 185هکتار و در قالب محله سازی و برآورد مالی دو هزار میلیارد تومان با انبوه سازان و با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود.

گفتنی است؛ فرایند تبدیل تفاهم نامه ساخت بیش از ۸ هزار مسکن در شهر بهارستان به قرارداد تا قبل از دهه فجر انجام و بعد از دهه فجر اجرای آن آغاز می شود.