معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج ازصدور 705 پروانه ساختمانی طی 9 ماهه اول سال‌جاری در سنندج خبر داد و افزود: بیشترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده مربوط به شهرداری منطقه سه با 246 پروانه و ناحیه منفصل شهری ننله نیز بدون صدور پروانه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ لقمان حیدری گفت:صدوربیشترین تعداد پروانه ساختمانی مربوط به شهرداری منطقه سه سنندج با 705پروانه ساختمانی است.

وی اظهار کرد: صدور پروانه ساختمانی، مهم‌ترین وسیله اجرای ضوابط منطقه بندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختما‌ن‌ها است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج تصریح کرد: رعایت اصول و آیین نامه‌های ساخت و ساز، مشاهده کروکی، قانونی بودن فرآیند ساخت و ساز، امکان دریافت وام بانکی، بیمه کردن ساختمان، دریافت انشعابات لازم و رعایت ضوابط شهرداری از اهم مواردی است که اهمیت صدور پروانه ساختمانی را روشن می‌کند. 

وی ازصدور 705 پروانه ساختمانی طی 9 ماهه اول سال‌جاری در سنندج  خبر داد و افزود: بیشترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده مربوط به شهرداری منطقه سه با 246 پروانه و ناحیه منفصل شهری ننله نیز بدون صدور پروانه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. 

حیدری اعلام کرد: صدور 40 مورد اضافه اشکوب، 296 پروانه ساختمانی، 18 مورد تبدیل ساختمانی، 10 مورد تجدید پروانه، 170 فقره تخریب و نوسازی، 23 مورد تعمیرات، 105 فقره تغییر نقشه، 4 فقره تغییرات 28 مورد تمدید پروانه ساختمانی، 4 ففره حصارکشی،2 مورد خانه باغ و 5 فقره پروانه مربوط به دیوارکشی صادر شده است. 

وی همچنین عنوان کرد: در 9 ماهه امسال  4 هزار و 899 گواهی و پاسخ استعلامات هم صادر شده است. 

حیدری افزود: شهرداری منطقه سه با یک‌هزار و 710 فقره و ناحیه منفصل شهری ننله با 3 فقره گواهی ساختمانی صادره به ترتیب آمار بیشترین و کمترین تعداد گواهی صادره را به خود اختصاص داده‌اند.