رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: میانگین کیفیت هوای اصفهان بر اساس اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست در ایستگاه های مراقبت دائم، امروز با 105 AQI ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

وی افزود: همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های مراقبت دایم بر حسب شاخص آلودگی هوا، در میدان احمدآباد با 119، بزرگراه خرازی 112، خیابان استانداری و پروین111 AQI ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.