معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام ذخیره 137 میلیون متر مکعبی سد زاینده رود گفت: 90درصد از مخزن سد زاینده رود خالی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی با بیان این که میزان  حجم ذخیره شده سد زاینده رود در میانگین بلند مدت حدود 78 کاهش داشته است، بیان داشت: سال گذشته در بازه زمانی مشابه حدود 144 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد زاینده رود ذخیره شده بود و این نشان دهنده  کاهش حدود 4 درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گفته وی متوسط حجم ورودی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تا اکنون 75میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته تنها 28 درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت 51 درصد کاهش داشته است.

ساسانی متوسط حجم خروجی از سد زاینده رود را از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 108 میلیون متر مکعب عنوان و تصریح نمود: به نسبت سال آبی گذشته این مقدار حدود 13 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 62 درصد کاهش خروجی را شاهد هستیم.

معاون آب منطقه ای اصفهان گفت: بارش های آبان امسال در حال حاضر تاثیر چندانی بر افزایش ذخیره مخزن سد زاینده رود نداشته و یکی از دلایل اصلی آن کاهش بی سابقه بارش در سال آبی گذشته بوده که سبب کاهش شدید رطوبت خاک و در نهایت موجب کاهش روان آب مؤثر شده است.