رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن از اخذ 7 فقره سند مالکیت موقوفات در فریدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی معینی گفت: در دو ماه گذشته برای تثبیت مالکیت موقوفات شهرستان فریدن 7 فقره سند مالکیت اخذ شده است.

وی اظهار داشت: در راستای صیانت و حراست از حقوق موقوفات و همچنین تثبیت مالکیت در دو ماه گذشته 7 فقره سند تک برگ به نام موقوفات و با هدف اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک اخذ شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های فریدن، فریدونشهر گفت: مساحت کل این موقوفات 4 هزار و 81 متر مربع است و ارزش آنان نیز بالغ بر 8 میلیارد و 140 میلیون ریال برآورد می شود که کاربری تعدادی از آنان نیز مسجد و حسینه است که از این تعداد 4 فقره سند مربوط به اسنادی هستند که سند دفترچه ای آنان به سند تک برگ تبدیل شده اند و بخشی دیگر از این موقوفات نیز فاقد سند بودند که برای آنان سند مالکیت اخذ شده است.