استاندار هرمزگان گفت:تمامی زمین های مستعدی که برای اجرای طرح ها و پروژه ها از سوی دستگاه ها واگذار می شوند دارای ارزیابی های زیست محیطی و علمی هستند.

به گزارش  خبرگزاری موج هرمزگان،  «فریدون همتی» در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با اشاره به ارائه گزارش وضعیت چهار هزار و 500 هکتار از اراضی پایین دست سد جگین، عنوان کرد: استعداد بسیاری به لحاظ آب و زمین های کشاورزی در این منطقه وجود دارد که تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و با تعطیلی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در راستای استفاده مطلوب از استعداد موجود در سد جگین باید کمیته ای در این راستا تشکیل و مسائل پیرامون آن را بررسی و تصمیمات مناسبی جهت بهره برداری مطلوب از ظرفیت موجود اتخاذ کند.

استاندار هرمزگان افزود: پروژه های در مقیاس بزرگ باید به افراد و شرکت های دارای توانمندی علمی و سرمایه بالا سپرده شود تا با تجربه های شکست خورده مواجه نشویم.

همتی تصریح کرد: نباید انتظار داشت که پروژه های بزرگ به افرادی سپرده شود که فاقد توانایی مالی هستند و ما وظیفه داریم استعدادها را به نحو مطلوب به کار بگیریم.

وی گفت: تمامی زمین های مستعدی که برای اجرای طرح ها و پروژه ها از سوی دستگاه ها واگذار می شوند دارای ارزیابی زیست محیطی و علمی هستند.

استاندار هرمزگان با اشاره به پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی روستایی در هرمزگان، خاطرنشان کرد: تاکنون به 514 طرح اشتغالزایی روستایی در هرمزگان تسهیلات پرداخت شده است.

همتی افزود: همچنین 113 میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در هرمزگان در نظر گرفته شده است.

وی عدم تناسب میان رشته های دانشگاهی و بازار کار را یکی از مشکلات موجود در هرمزگان دانست و بیان داشت: در این زمینه نیز باید کارگروهی شکل بگیرد تا به سمت توسعه رشته های دانشگاهی تامین کننده نیاز اشتغال هرمزگان گام برداریم.