کارمندان متخلف دستگیر و همه اموال کلاهبرداری شده به صاحب آن بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ،  کارمندان کلاهبردار به چنگال قانون افتادند. رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد : چند نفر از کارمندان یکی از ادارات استان با جعل اسناد، در قراردادی که با یک پیمانکار بسته بودند از او خواستند کابل نیکل برای طرح های مخابراتی را وارد کشور کند .

پیمانکار کابل ها را به ارزش 18 میلیارد تومان وارد کشور کرد و تحویل این دو نفر داد اما پس از تحویل، متوجه شد از پول خبری نیست و اسنادی هم که به او دادند، جعلی است .

کارمندان متخلف دستگیر و همه اموال کلاهبرداری شده به صاحب  آن بازگردانده شد.