عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: باید به دور از غرض ورزیها، خودخواهی ها و قدرت طلبی ها برای توسعه شهر و انتخاب فردی اصلح به عنوان شهردار رشت گام برداریم و نباید جناح بازیهای سیاسی در این امر مهم دخیل شود.

 به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فاطمه شیرزاد با اشاره به اینکه در روز معارفه در فرمانداری رشت برای خدمت به مردم سوگند یاد کردیم افزود: باید به دور از غرض ورزیها، خودخواهی ها و قدرت طلبی ها برای توسعه شهر و انتخاب فردی اصلح به عنوان شهردار رشت گام برداریم و نباید جناح بازیهای سیاسی در این امر مهم دخیل شود.

وی با تاکید بر اینکه بررسی صلاحیت کاندید تصدی شهرداری رشت خارج از اختیارات اعضای شورا است گفت: پس از انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر، بررسی صلاحیت وی توسط وزارت کشور انجام شده و اعضای شورا در تائید و یا عدم تائید آن نقشی بر عهده ندارند.

شیرزاد با اشاره به برخی از مباحث مطرح شده در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای رشت بیان کرد: شورای شهر پارلمانی محلی و متعلق به مردم رشت است و باید از به کار بردن الفاظی نامناسب در آن خودداری شود.

نقش رسانه ها در پوشش اخبار شورای رشت

شیرزاد نقش رسانه ها در پوشش اخبار شورای شهر رشت را غیر قابل انکار و دارای اهمیت دانست و گفت: یقینا نقش موثر رسانه ها در پیشبرد اهداف شورای رشت بر کسی پوشیده نیست و از این بابت قدردان زحماتشان هستیم.

وی با تاکید بر انتخاب هر چه سریع تر شهردار جدید رشت بیان کرد: حدود پنج ماه است که شهر بدون شهردار اداره می شود و امیدواریم همکاران شورایی با تعامل بیشتر و به دور از هر گونه جناح بندیها برای تصمیم گیری در این مهم وارد عمل شوند.