معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آغاز طرح بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارها از هفته اول دی‌ماه در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر ابراهیم شکیبا در خصوص طرح بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارها در کرمانشاه ابراز داشت: با توجه به برنامه‌ریزی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، طرح بررسی ملی الگوی مصرف غذایی و وضعیت تغذیه‌ای خانوارهای کشور از هفته اول دی‌ماه توسط تیم‌های منتخب تعیین‌شده معاونت بهداشتی کرمانشاه در سطح مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه در حال اجراست.

وی افزود: این مطالعه در دو فصل انجام خواهد گرفت و مرحله اول این طرح از ابتدای دی‌ماه شروع‌شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: طی طرح بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارها، پرسشگران که کارشناسان تغذیه و بهداشت هستند با ارائه کارت شناسایی و ابلاغ، به منازل خانوارهای تعیین‌شده مراجعه نموده و نسبت به تکمیل پرسشنامه خانوار، توزین مواد غذایی مصرفی و اندازه‌گیری شاخص‌های تن‌سنجی اقدام می‌کنند.