مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گفت: در هشت‌ماهه سال جاری 33 طرح صنعتی کرمانشاه به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر شهرک‌های صنعتی استان نیز از 416 مورد تا پایان سال 96 به 449 مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، بیژن کردستانی از افتتاح بیش از 350 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری طرح صنعتی در شهرک‌های صنعتی کرمانشاه خبر داد و افزود: در هشت‌ماهه امسال 33 طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری 356 میلیارد ریال و اشتغال‌زایی 300 نفر در شهرک‌های صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی بابیان این مطلب که سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی استان تا پایان سال 96 حدود 7214 میلیارد ریال بوده، خاطرنشان کرد: این رقم نیز اکنون به حدود 7570 میلیارد ریال است و همچنین طی این مدت 190 قرارداد واگذاری زمین در 21 شهرک و ناحیه و صنعتی استان با متقاضیان سرمایه‌گذاری منعقدشده است، به‌گونه‌ای که تعداد قراردادهای واگذاری زمین از 1008 مورد تا پایان سال 96 هم‌اکنون به 1198 مورد رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه اشتغال واحدها و طرح‌های صنعتی را از 8500 مورد تا پایان سال گذشته به 8800 نفر در سال جاری عنوان کرد و اعلام داشت: این واحدهای به بهره‌برداری رسیده جدای از 37 واحد صنعتی راکدی است که از ابتدای امسال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مجدد وارد چرخه بهره‌برداری شده‌اند.