معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۹۵ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال روستایی در گیلان غربالگری دیابت و فشار خون شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد عباسی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص بیان کرد: با استقرار نظام ارجاع الکترونیک در روستاهای گیلان، ۵۴۰هزار نفر جمعیت بالای ۳۰سال روستایی در گیلان شناسایی شدند که از این میزان ۹۵درصد غربالگری دیابت و فشار خون شدند.

شناسایی 38 هزار بیمار دیابتی

وی افزود: طی یک سال اخیر با انجام غربالگری مذکور، ۳۸هزار بیمار دیابتی و ۷۰هزار بیمار دارای فشار خون در روستاهای گیلان شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفتند.