فرماندار سنندج با بیان اینکه گردشگری را دولتی کرده ایم، اضافه کرد: باید بخش خصوصی را در حوزه گردشگری تقویت کنیم و اگر به این سمت نرویم گردشگری ابتر می ماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ محمدابراهیم زارعی اظهارداشت:باید بخش خصوصی را در حوزه گردشگری تقویت کنیم.

فرماندارسنندج روز سه شنبه در سومین دوره آموزشی تشکل های مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که آموزش و آگاهی را به صورت موثر و تاثیرگذار انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه رشته های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری متوازن نیست یادآور شد: دانشگاه، استاد و دانشجو در کشور به تعداد مطلوبی وجود دارد اما نتوانسته ایم کارآفرینی کنیم که لازم است دانشگاه های ما برای این منظور بومی شوند.

زارعی با تاکید بر اینکه کردستان قابلیت های بومگردی بالایی دارد، افزود: باید به مقوله میراث فرهنگی به عنوان پایه گردشگری نگاه و آن را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه گردشگری را دولتی کرده ایم، اضافه کرد: باید بخش خصوصی را در حوزه گردشگری تقویت کنیم و اگر به این سمت نرویم گردشگری ابتر می ماند.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه ضروری است بر روی شناخت ویژگی های تاریخی و فرهنگی کار کنیم، گفت: این ویژگی ها ثروت های ما است و نیاز به توجه دارند.