پس از مصوبه شورای تأمین کرمانشاه، مبنی بر نرده‌کشی حاشیه رودخانه چم بشیر جهت جلوگیری و مقابله با حوادث احتمالی و امنیت شهروندان، شهرداری کرمانشاه در دو فاز این کار در دستور کار قرار داده که فاز اول آن به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، سرپرست شهرداری کرمانشاه با همراهی شهردار منطقه هفت از روند نرده گذاری حاشیه رودخانه چم بشیر بازدید کرد..

حامد لعل بخش در خصوص روند ساخت‌وساز حاشیه رودخانه چم بشیر ابراز داشت: فاز اول نرده گذاری حاشیه رودخانه چم بشیر، حدود 1700 متر نرده‌کشی به شکل زیبایی انجام‌گرفته است و در فاز دوم از سمت شهرک تعاون به‌طرف بلوار شهید شمشادیان این نرده‌کشی ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان ساخت: بر طبق مصوبه شورای تأمین مقرر گردید نرده گذاری یک‌طرف از رودخانه چم بشیر توسط شهرداری انجام گیرد و سمت دیگر نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای اقدام شود که شهرداری در این خصوص در حال عمل به تعهد خود است.