مدیر کل هواشناسی استان اظهار کرد: با تقویت توده هوای کم فشار تا پنجشنبه در گیلان به ویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای باد گرم می وزد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد دادرس مدیر کل هواشناسی استان اظهار کرد: با تقویت توده هوای کم فشار از امروز تا پنجشنبه در گیلان به ویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای باد گرم می وزد.

دادرس با بیان اینکه سرعت وزش باد گرم 35 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود گفت: دمای هوا هم 5 تا 10 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

مدیر کل هواشناسی گیلان افزود: از پدیده های جوی گیلان در چند روز آینده،  مه آلودگی هوا به ویژه در مناطق جلگه ای گیلان است.

وزش باد گرم  و خطر آتش سوزی جنگل ها

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه به دلیل وزش باد گرم و کاهش رطوبت هوا خطر آتش سوزی وجود دارد از شهروندان و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت به ویژه در جنگل ها خودداری کنند.

دادرس گفت: دریای خزر با ارتفاع موج 20 تا 80 سانتی متر تا ظهر پنجشنبه برای فعالیت های دریانوردی به وِیژه صید با احتیاط مناسب است.