رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مهم دانستن پروژه های بازمهندسی فرایندها و NCD، تصریح کرد: این دو پروژه، می تواند منجر به ارتقاء سلامت جامعه و بهبود فرایندهای مراکز بهداشتی درمانی شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در هشتاد و دومین جلسه شورای راهبردی، ضمن تشریح اهمیت اجرایی نمودن برنامه راهبردی برای استفاده از فرصت ها و پتانسیل های موجود، اظهار داشت: مدیران باید با استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، حداقل فرصت سوزی را در روند انجام امور، داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این مطلب که تمام دستاوردهای امروز دانشگاه، در راستای تدوین برنامه راهبردی محقق شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا، برنامه استراتژیک، با شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها، افقی را پیش روی سازمان قرار می دهد که چه بسا، بدون برنامه راهبردی، به راحتی قابل شناسایی نبود.

وی با مهم دانستن پروژه های بازمهندسی فرایندها و NCD، تصریح کرد: این دو پروژه، می تواند منجر به ارتقاء سلامت جامعه و بهبود فرایندهای مراکز بهداشتی درمانی شود، در این خصوص، افزایش همکاری متخصصین و بهبود فرایندها جهت استقرار پروژه استراتژیک NCD، امری ضروری است.

ارتقاء سلامت جامعه از طریق پروژه NCD

 یوسف زاده چابک، ارتقاء سلامت جامعه را از طریق پروژه NCD امکان پذیر خواند و افزود: در این زمینه، همکاری حوزه های بهداشت، درمان و آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مسوول با بیان این که استقرار PDP اعضا هیأت علمی در اولویت برنامه راهبردی دانشگاه است، تاکید کرد: برای انجام این مهم، بهبود روش ها، باید مد نظر قرار گیرد.

برنامه ای خارج از برنامه راهبردی در دانشگاه وجود ندارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به این مطلب که در حال حاضر، برنامه ای خارج از برنامه راهبردی در دانشگاه وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر عدم وجود برنامه، سنجه و معیار برای سنجش مدیران، از مهمترین چالش های موجود در سازمان ها است.

یوسف زاده گفت: در این راستا، هیچ معیاری برای سنجش فرصت هایی که از سوی مدیران از دست می رود وجود ندارد، این در حالی است که استقرار این مهم، برای توسعه و ارتقاء هر سازمانی حایز اهمیت است.

انجام خطرسنجی کارگران و کارمندان ادارات

وی ادامه داد: در حال حاضر، گیلان دو میلیون و پانصد هزار و سیصد و چهل و هفت نفر جمعیت دارد که 37 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می دهد و تعداد مردان و زنان در این استان برابر است، در این راستا انجام خطرسنجی کارگران و کارمندان ادارات نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با حایز اهمیت خواندن کنترل و غربالگری فشارخون و دیابت اذعان داشت: بالابودن فاصله روستاها، کمبود نیروی انسانی متخصص، زمان بر بودن اصلاح سبک زندگی، از مهمترین عوامل پیش رو برای کنترل و غربالگری فشار خون و دیابت، در روستاهای گیلان است.