مجتبی شمسی‌پور و محمدمهدی خدایی در حوزه شیمی و سید سیاوش مدائنی و مسعود رحیمی در حوزه مهندسی شیمی چهار محقق برتر دانشگاه رازی کرمانشاه هستند که توسط این پایگاه استنادی در جمع دانشمندان برتر دنیا قرار داده شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، چهار عضو هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

بر اساس آخرین نتایج پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، چهار عضو هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا پیوستند.

گفتنی است که پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز با معیار میزان استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی پژوهشگران برتر توسط این پایگاه معتبر علمی و 20 شاخص دیگر، هرساله بر اساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران اقدام به معرفی برترین دانشمندان حوزه‌های مختلف می‌کند.

بر پایه این گزارش، دانشگاه رازی کرمانشاه بر اساس رتبه‌بندی ISC رتبه یازدهم تا پانزدهم و بر اساس رتبه‌بندی سای ویژه رتبه دهم میان دانشگاه‌های جامع کشور را کسب کرده است.