کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا با افزایش سرعت باد‌های غربی، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «مرضیه سی سی پور» با بیان اینکه با افزایش سرعت باد‌های غربی، ابتدا خلیج فارس به تدریج تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم پیش بینی می‌شود، افزود: شرایط دریا برای تردد به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس تا صبح روز چهارشنبه، ۵ دی ماه، نامساعد است.

وی با اشاره به اینکه امروز شرایط پایداری بر روی استان حاکم است، خاطر نشان ساخت: شرایط دریا امروز برای تردد‌های دریایی و انجام امور صیادی و دریانوردی در محدوده دریایی استان مساعد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از نظر دمایی، برای دو روز آینده نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.