مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان از برگزاری نمایشگاه گروهی و انفرادی صنایع دستی با همکاری دانشگاه سما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «رضا برومند» اظهار داشت: نمایشگاه گروهی و انفرادی صنایع دستی با همکاری دانشگاه سما برگزار می شود.

وی ضمن تاکید بر فعالیت های مشترک در حوزه فناوری و نوآوری صنایع دستی و گردشگری افزود: دانشگاه ها نقش به سزایی در توسعه صنایع دستی و گردشگری دارند و می توانند در این راستا بازوی توانمندی برای این اداره کل باشند.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل های خوبی در دانشگاه جهت توسعه صنایع دستی و گردشگری وجود دارد افزود: مشارکت دانشجویان در معرفی آثار تاریخی و فرهنگی استان ضمن دانش افزایی می تواند در آشنایی گردشگران با جاذبه های گردشگری هرمزگان موثر باشد.

برومند با اشاره به اینکه در این نشست برای برگزاری طرح های آموزشی و پژوهشی مشترک توافق به عمل آمد افزود: همچنین با همکاری مشترک نمایشگاه های گروهی و انفرادی در بخش صنایع دستی برگزار می شود.