رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امسال می خواهیم همزمان با بودجه ستاد و مناطق، بودجه سازمانها را نیزدر موعد مقرر به شوراها ارائه دهیم.

 به گزارش خبرنگارخبر گزاری موج از اصفهان،  فتح الله معین در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اتفاقی که در فرآیند تدوین بودجه امسال افتاد این بود که ما قبل از تدوین بودجه باید برنامه و تصویب  برنامه داشته باشیم ،برنامه بالادستی ما اصفهان ۱۴۰۰ است که وارد سومین سال اجرا شده ودو سال از این برنامه باقی مانده است وقرار شد قبل از تصویب بوجه 98 برنامه عملیاتی دو ساله را شروع کنیم و بر همین مبنا کار را آغاز کردیم.

وی افزود:امسال می خواهیم همزمان با بودجه ستاد و مناطق، بودجه سازمانها را هم در موعد مقرربه شوراها ارائه دهیم.

معین گفت:تا امروز 3جلسه از شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شده از اقدامات این شورا تعیین تکلیف پروژه های شاخص شهری بوده ویک جلسه از آن تشکیل شده است.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ویژگی های و وجه تمایز تدوین برنامه و بودجه امسال نسبت به سالهای گذشته گفت: یکی از مشکلاتی ما در سال های قبلی این بود که اولویت های کا در برنامه اصفهان ۱۴۰۰به عنوان اولویت های راهبردی مطرح بود را در حوزه‌ها وسطوح  عملیاتی به سختی قابل تسری و دنبال کردن بود امسال سعی شده که  بین آن اهداف، برنامه و بودجه ارتباط منطقی برقرار شود.

اصفهان- شورای شهر اصفهان

معین بیان داشت: همچنین ما سعی کردیم برعکس سنوات قبل که به هر حوزه ای نگاه بخشی داشتیم وهر پرژه را به عنوان وظیفه مطرح می شد هدف محور حرکت کنیم و تمرکز بر اهداف و برنامه ها داشته باشیم  موضوعاتی را دنبال کنیم که قابل سنجش باشد و در کل نگاه فرابخشی به این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد:از جمله فعالیت هایی که در این مدت انجام شده در بحث مدیریت پروژه ها وارد شدیم وبه همه حوزه‌ها تکلیف شد که اطلاعات مربوط به پرژه های خود را زمان ،هزینه، محدوده، برآوردها و... در سامانه یکپارچه گردش و مدیریت اطلاعات طرح های شهری (سیگما) ثبت کنند.

معین بیان کرد: راجع به سبد پروژه ها در دو سطح پروژه های  منطقه ای و پروژه‌های شاخص شهری ورود پیدا کردیم.به دنبال این هستیم که سیاست های یکپارچه سازی را در مسائل جاری سازمان ها ازجمله نیروی انسانی حقوق دستمزد تسری دهیم.

 رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همکاری خوب با اداره درآمد داشتیم و در ارتباط با سال آتی  کار گروهی تحت عنوان "کارگروه ارتقاء درآمد"تشکیل شد و سیاست گذاری ها تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود را دنبال می کنیم وهمچنین جلساتی تحت عنوان " اعتبارات مستمر عمرانی"با رویکرد کاهش هزینه‌ها با حفظ سطح کیفی خدمات تشکیل دادیم وبا تعریف پرژه های محرک توسعه به سمت محرومیت زدایی حرکت کنیم.