رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اگر در تمامی کارهایی که صورت می گیرد نظارت کافی داشته باشیم می توانیم از وقوع بسیاری از بحران ها در زمان های مختلف جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛اسماعیل نجار گفت:اگر در کارها نظارت داشته باشیم میتوان از وقوع بحران ها جلوگیری کنیم.

وی صبح دوشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان کردستان، اظهارداشت: در حادثه زلزله سرپل ذهاب در سال گذشته علیرغم تمام خسارت هایی که به مناطق مسکونی وارد شده بود، یک ساختمان قدیمی بدون اینکه حتی شیشه های آن بشکند و بدون خسارت باقی مانده بود و در کنار آن ساختمان های جدید الاحداثی که با بتن ساخته شده بودند، ویران شده بود و این نشان از پیشگیری قبل از وقوع یک حادثه دارد.

نجار افزود: اگر در تمامی کارهایی که صورت می گیرد نظارت کافی داشته باشیم می توانیم از وقوع بسیاری از بحران ها در زمان های مختلف جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: زمانی که بر اثر سیلاب در مناطق شمالی بیش از 230  پل احداث شده بر روی رودخانه ها فرو می ریزد، پس از بررسی ها مشخص می شود که این پل ها براساس دبی ورودی آب های ورودی به رودخانه ساخته نشده اند و با توجه به حجم اعتبارات احداث شده اند و اگر پیش از وقوع بحران از آن پیشگیری می شد، خسارات کمتری را شاهد بودیم.

نجار یادآور شد: در حال حاضر نیز بیابان زدایی، فرونشست زمین و خشک شدن درختان جنگلی مانند بلوط در سطح کشور در حال وقوع است و اگر از ادامه این روند جلوگیری نشود و برای رفع این مشکلات پیشگیری لازم صورت نگیرد، در آینده تعدادی از استان های کشور با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت صحیح آب های روان و کنترل بارندگی ها نیز بسیار مهم است، بیان کرد: اگر مدیریت منابع آبی به خوبی در کشور صورت نگیرد در آینده ممکن است با مشکلات جدی کم آبی مواجه شویم.

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: بیشتر اتفاقاتی که در اثر مسائل اقلیمی و تغییرات آب و هوایی رخ می دهد را می توان با پیشگیری حل کرد و بدون اعتبار خاصی از وقوع آنها جلوگیری کرد.

نجار اظهارداشت: در حوزه کشاورزی طی سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی و سرمازدگی حدود 750 هزار هکتار از باغات کشور سوخت و نابود شد و بیش از 12 هزار میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت.

وی افزود: ما سالیانه هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی برای حمایت از کشاورزانی که با خسارت مواجه می شوند کمک می کنیم و با توجه به حجم خسارت ها این ارقام جوابگو نیست.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در بحث خودروهای حامل فرآوده های خطرناک نیز نباید اجازه تردد آنها از مسیر رودخانه ها و سدها داده شود چرا که منابع تامین آب شرب را به مخاطره می اندازد.

نجار یادآور شد: طی چند سال گذشته نیز حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای خرید و تجهیز خودروهای مورد نیاز برای زمان بحران پرداخت شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه روند رسیدن و جذب اعتبار برای سازمان مدیریت بحران کشور بسیار سخت است، از دستگاه های اجرایی درخواست داریم به جای گرفتن اعتبار از این سازمان به دنبال ردیف بودجه خود از طرف سازمان برنامه و بودجه باشند.