مدیرعامل آب وفاضلاب شهری کردستان تصریح کرد: در شهر سنندج حدود 30 هزار مترمکعب مخزن، 22 کیلومتر خط انتقال و 6 ایستگاه پمپاژ در دست احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، تأمین آب شرب مناطق مختلف از چند راه امکان‌پذیر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این برنامه تا دو سال آینده به اتمام برسد.

محمدحسین محمدی  در گفتگو با خبرنگار موج کردستان، اظهار کرد: 6 ایستگاه پمپاژ و 30 هزار مترمکعب مخزن در سنندج در دست ساخت است.

ویگفت:8 هزار کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در استان وجود دارد و با توجه به استهلاک تأسیسات و قدمت شبکه، اتفاقات متعددی روی می‌دهد که به طور میانگین سالیانه با 17 هزار اتفاق در شبکه در سطح استان روبرو هستیم و البته خوشبختانه همان‌گونه که در گذشته عنوان شده میانگین رفع این اتفاقات به زیر 5 ساعت رسیده است.

محمدی در خصوص تدابیر شرکت آبفا برای ایجاد خطوط انتقال جایگزین در هنگام قطعی‌ها گفت: رینگ‌هایی در سطح شهرهای استان و به ویژه شهر سنندج احداث شده تا به برخی از این نقاط در هنگام قطعی آبرسانی شود و هنگام اتفاقات، آبرسانی با این خطوط جایگزین جبران شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کردستان ادامه داد: به عنوان نمونه این خطوط جایگزین در کمربندی آبیدر شهر سنندج دنبال می‌شود تا در آینده بتواند مشکلات را کاهش دهد.

 محمدی تصریح کرد: در شهر سنندج حدود 30 هزار مترمکعب مخزن، 22 کیلومتر خط انتقال و 6 ایستگاه پمپاژ در دست احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، تأمین آب شرب مناطق مختلف از چند راه امکان‌پذیر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این برنامه تا دو سال آینده به اتمام برسد.