مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: گازگرفتگی در اصفهان یک قربانی و 4 نفرمسموم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین بیان داشت: گاز گرفتگی در اصفهان یک قربانی گرفت و چهار نفر را نیز راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: مرد 40ساله اصفهانی امروز بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن ناشی از آب گرمکن در منزل مسکونی جان باخت.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: 4 زن هم به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن به بیمارستان امین اصفهان منتقل شدند.