رییس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان خبر از تاثیر نداشتن خشکه کاری برنج بر کیفیت محصول هنگام کشت داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان:از مزایای روش خشکه کاری کاهش ۴۰ درصدی هزینه ها و کاهش مصرف آب از ۱۲ تا ۱۴ هزار متر مکعب به ۵ تا ۸ هزار متر مکعب است.

تاکنون آزمایشات ما نشان داده که روش خشکه کاری برنج در استان گلستان، تاثیر چندانی در کیفیت محصول ندارد.

به علف کش هایی دست یافتیم که مشکل علف های هرز را در این روش تا حدودی برطرف می کند.