مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با موج، برگزاری جلسه صبح امروز برخی از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات لرستان را فاقد وجاهت قانونی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفت‌و‌گو با موج، گفت: حجت الاسلام حمیدرضا حنان گفت: برگزاری جلسه صبح امروز هیات مدیره خانه مطبوعات لرستان بدون حضور مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و برخی اعضاء وجاهت قانونی نداشته و هرگونه صورتجلسه تنظیمی مبنی بر تغییر هیات رئیسه غیرقانونی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: در مورخه 11 آذر ماه 97، نامه‌ای از سوی مدیرکل محترم مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واصل شد که در آن احراز شرایط 2 عضو هیات مدیره خانه مطبوعات را منوط به استعلام از دستگاه‌های متبوع آنان دانسته بود لذا، استعلامات لازم صورت گرفته اما تا این لحظه پاسخی واصل نشده است.

مدیرعامل و رئیس فعلی هیات مدیره به وظایف قانونی خود عمل کنند

حنان، تاکید کرد: تا نتیجه استعلامات مشخص و شرایط عضویت 2 عضو این خانه تعیین تکلیف نگردد، برگزاری هرگونه جلسه غیرموجه بوده و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره فعلی همچنان بر مستند امور قرار دارند.

در انتظار نتیجه استعلام هستیم

وی گفت: در انتظار پاسخ استعلامات هستیم تا پس از دریافت، تصمیمات مقنضی صورت گیرد.

گفتنی است صبح امروز جلسه‌ای بدون حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یک عضو هیات مدیره خانه مطبوعات لرستان در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد برگزار و در آن تصمیماتی اتخاذ شد که وجاهت قانونی نداشت