صیادان گیلانی از آغاز فصل صید تا امروز هزار تن ماهی استخوانی به ارزش 40 میلیارد تومان از خزر صید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسحاق شعبانی مدیرکل شیلات استان گفت: صیادان گیلانی از 15 مهر، آغاز فصل صید تا امروز هزار تن ماهی استخوانی به ارزش 40 میلیارد تومان از خزر صید کردند. 

 شعبانی افزود: صید این ماهیان به علت شروع زود هنگام فصل صید و شرایط  مساعد جوی 61 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. 

وی گفت: ماهی سفید با 498 تن و کفال با  496 تن بیشترین ماهی بود که امسال در تور صیادان گیلانی افتاد.

مدیرکل شیلات گیلان افزود: پیش بینی می شود در صورت مناسب بودن شرایط  جوی، صیادان تا پایان فصل صید که اواسط  فرودین سال آینده است بیش از3 هزار تن ماهی صید کنند.

وی افزود: شیلات ایران به دلیل سرمای زود رس هوا و برای حمایت از صیادان، زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر امسال را از 20 مهربه 15 مهر تغییر داد.

شعبانی تصریح کرد:  51 تعاونی صید پره با عضویت 4 هزار صیاد در آب های ساحلی خزر از آستارا تا چابکسر فعال است.

سفید، کفال، سیم و سوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که در تور صیادان گیلان  می افتند.