استاندار اصفهان گفت: تلاش و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، ایجاد نشاط فرهنگی و آینده سازی را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عباس رضایی در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: هرگونه تلاش و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، ایجاد نشاط فرهنگی و آینده سازی را به همراه دارد و وظیفه و تکلیف همه است که در این خصوص توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش خوب عمل نماید بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد، افزود: هرگونه تلاش و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، ایجاد نشاط فرهنگی و آینده سازی را بهمراه دارد و وظیفه و تکلیف همه است که در این خصوص توجه داشته باشیم.

عباس رضایی با بیان نقش و جایگاه مهم آموزش و پرورش، افزود: شخصاً در این جلسات حضور خواهم داشت و باید جلسات شورای آموزش و پرورش اجرایی باشد و با نگاه موضوعی به مسائل، برآیند مفیدی را در جلسات داشته باشیم.

آموزش و پرورش اصفهان

مقام ارشد استان در ادامه به تاسیس آموزشگاه شهید حججی توسط بنیاد برکت در شهرستان نجف آباد اشاره کرد و افزود: از رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در خواست شد با توجه به اینکه شهید حججی تنها متعلق به نجف آباد نیست و متعلق به کل استان و کشور است، ۲۶ آموزشگاه در همه ی شهرستان های استان با نام این شهید بزرگوار تاسیس شود که ایشان در این خصوص قول مساعد دادند و تحقق این امر نیاز به پیگیری لازم توسط آموزش و پرورش استان دارد.

استانداراصفهان با اشاره به دیدار اخیر قائم مقام آستان قدس رضوی با ایشان، اظهار داشت: از قائم مقام آستان قدس رضوی قول تاسیس ۱۴ واحد آموزشی در استان گرفته شده است و باید پیگیری های لازم از سوی آموزش و پرورش استان جهت تحقق این درخواست صورت گیرد.