فرماندارشهرستان خمینی شهر اظهار داشت: طبق خدمات فرمانداران قبلی به دنبال آن هستیم پروژه خیرین مسکن ساز به اتمام برسد وبه نیازمندان واگذار شود.

محمود مسلم زاده  در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری موج از خمینی شهر،  گفت : یکی از دستگاههایی که به نوعی متولی این پروژه هستند خیرین مسکن ساز است.

وی اذعان داشت: اصل این زمین از بنیاد مسکن است وبر همین اساس قطعا رهرو سیاستهای فرمانداران قبلی هستم و تا پایان پروژه وساخت وتکمیل آن خدماتی که بایسته است را انجام خواهیم داد.

فرماندار خمینی شهر اضافه کرد:  هیات امنای این پروژه کسانی هستند که از معتمدین شهر هستند  ودر صدد به سرانجام رسیدن این پروژه هستند و با تشکیل جلسات مختلف  تلاش خود را می کنند که این پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد و دل نیازمندان شاد شود.

مسکن در سبد خانوار یکی از گران ترین بخش های سبد زندگی  است

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان خمینی شهرنیز اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب  بنیاد مسکن تشکیل شد وهنگامی  که بحث مسکن برای یک دولت مهم باشد مردمی بودن آن حکومت را می رساند؛ دولت متوجه شده است واگذار کردن پروژه ها به دست مردم زودتر وبهتر به نتیجه می رسد.

پروژه خیرین مسکن ساز

مصطفی ریاحی نصب گفت: از 450 خانواده دومعلول استان اصفهان، 145خانواده دو معلول در شهرستان خمینی شهر وجود دارد که حدود 28درصد جمعیت خانواده دومعلولی استان به این شهرستان تعلق دارد و نیاز به حمایت دارد.

وی ادامه داد: انجمن خیرین مسکن ساز در خمینی شهر  پایه ریزی شد  وطی جلساتی  که برگزار شد قطعه زمینی  از طرف بنیاد مسکن در اختیار خیرین مسکن ساز  قرار گرفت مقررشد  ۱۴۰واحد در هفت بلوک طراحی کند وبعد از ساخت به خانواده های نیازمند واگذار گردد.

ریاحی نصب  بیان داشت:همچنین شهرداری منطقه هزینه های پرداختی را برای  خیرین به صفر رسانده ونظام مهندسی کمترین هزینه را دریافت کرده است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان خمینی شهرگفت:  قرار است زمین برای خانواده های نیازمند به صورت۴۰  واحدی ساخته شود و ۱۰۰واحد مابقی نیز در اختیار خیرین قرار گیرد که به مرحله تکمیل برسد همانگونه که خیرین خمینی شهری در هر زمینه پیشتاز هستند امیدواریم در این زمینه نیز دست مارا بفشارند.