مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان با بیان اینکه تا افق 1425 کل آب شرب شهرهای استان از منابع آب سطحی تامین می شود، گفت: این موضوع تاثیر زیادی در جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و بهره مندی بیشتر از این منابع خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ محمدحسین محمدی از تامین نیاز آب شرب کردستان تا افق سال 1425 از منابع سطحی خبرداد.

وی اظهار کرد: امسال بارندگی‌ها در قیاس با مدت مشابه سال گذشته و همچنین در مقایسه با بلندمدت خوب بود و منابع آب سطحی وضعیت مناسبی دارند.

محمدی افزود: البته بخشی از آب شرب استان از منابع زیرزمینی تهیه می‌شود که طبیعتا این بارندگی‌ها تأثیر عمیقی یر روی این منابع ندارند، چراکه آب شرب حدود 45 درصد از مناطق شهری استان از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری کردستان خاطرنشان کرد: برداشت زیاد از منابع زیرزمینی از یک سو و عدم تأثیرگذاری فوری بارندگی‌ها بر روی حجم منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر موجب می‌شود که کماکان در این نقاط با کمبود منابع آب زیرزمینی مواجه باشیم که باید در آینده با آب‌های سطحی جایگزین کنیم.

 محمدی ادامه داد: در شهرهای شرق استان از جمله قروه و دهگان و بیجار و همچنین در مریوان و کامیاران از منابع زیرزمینی استفاده می‌گردد که در طرح بلندمدت آبرسانی به این شهرها قرار است با استفاده از سدهایی که یا در حال احداث هستند و یا در آینده ساخته می‌شوند، آب‌های سطحی جایگزین منابع زیرزمینی شود که البته این مسئله زمانبر و نیازمند به بهره‌برداری رسیدن سدها و اجرای طرح‌های آبرسانی است.

وی اظهار کرد: برای افق سال 1425 قرار است کل آب شرب شهرهای کردستان از منابع آب سطحی تأمین شود که این امر تأثیر بسزایی در جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی و بهره‌مندی بیشتر از این آب‌ها خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان در پایان یادآور شد: در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری استان زیر پوشش خدمات تأمین آب شرب سالم و بهداشتی قرار دارند و مشکلی به لحاظ تأمین کمی و کیفی آب وجود ندارد.