حسن عزیزی گفت: اگر سهم 57 میلیارد تومانی کرمانشاه از اعتبارات مشوق اشتغال به‌طور کامل محقق شود، زمینه اشتغال 5 هزار نفر در استان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، حسن عزیزی در حاشیه جلسه جذب اعتبارات مشوق اشتغال به خبرنگار موج گفت: اگر سهم 57 میلیارد تومانی کرمانشاه از اعتبارات مشوق اشتغال تخصیص کامل داشته باشد، می‌توان با کمک این اعتبارات برای پنج هزار شغل ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه با تأکید بر ارائه طرح‌های مولد اشتغال از سوی مدیران استان، اظهار داشت: اعتبارات مشوق اشتغال که برای کرمانشاه در نظر گرفته‌شده است، رقم قابل‌توجهی است و به‌طوری‌که یازده میلیارد تومانی که در حال حاضر تخصیص‌یافته نیز می‌تواند زمینه اشتغال هزار نفر را فراهم کند.