معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه می تواند ضمن گره گشایی از مشکلات بخش تولید به رونق اقتصادی و اشتغال کشور کمک موثری کند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سهراب رضوانی گفت: از دانشگاهیان و مدیران واحدهای صنعتی انتظار داریم برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه همراه ما باشند تا بتوانیم از همه ایده ها برای گره گشایی از مشکلات استفاده کنیم.

رضوانی بیان کرد: همکاری و ارتباط بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با دانشگاه می تواند زمینه استفاده از تحقیقات دانشگاهی را در مسیر رونق تولید مهیا کرده و به کاهش هزینه ها نیز کمک کند.

وی اظهارداشت: ارتباط صنعت با دانشگاه، استفاده از ظرفیت و توانمندی های تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع معادن و خانه صنعت و معدن از اموری است که می تواند به کاهش مشکلات کمک کند.