دهمین جشنواره نخستین واژه آب باحضور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب در شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، باحضور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب با بیش از 5 هزار دانش آموز در شهرستان برخوار برگزار شد.

 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیرامون برگزاری دهمین جشنواره نخستین واژه آب گفت: وزارت نیرو، طی دستور العملی  شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور  را ملزم به  اجراء جشنواره نخستین واژه آب  با هدف  ترغیب دانش آموزان اول ابتدایی به مصرف صحیح آب  در سطح کشور نمود.

خلیلی پیر اعلام کرد:هم اکنون دهمین جشنواره نخستین واژه آب در تمام استانهای کشور در سطح گسترده ای در 5 محور در حال اجراست که انتظار می رود با اجرای این جشنواره  در نهایت مسئولیت اجتماعی کودکان در برابر مصرف صحیح آب بیش از پیش مشهود شود.

وی با اشاره به 5 محور دهمین جشنواره نخستین واژه آب اعلام کرد:دهمین جشنواره نخستین واژه آب با محوریت آموزش چهره به چهره حاضرین در جشنواره،آموزش اولیاء،آموزش آموزگاران ،برگزاری زنگ آب و در نهایت برگزاری برنامه نخستین واژه آب با حضور دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است.

 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بی شک فرهنگ سازی مصرف صحیح آب درجامعه باید از سنین پایین آغاز شود ودر این راستا شرکتهای آب و فاضلاب باید زمینه های فرهنگ صحیح آب را با اجراء وتدوین برنامه های متنوع فرهنگی مدنظر قرار دهند تا علاوه بر فرهنگ صحیح مصرف ، سواد آب نیز در میان مردم افزایش یابد.

خلیلی پیر با اشاره به برنامه های شرکت آبفا اصفهان در خصوص ترویج فرهنگ صحیح مصرف در میان اقشار مختلف جامعه گفت:در چند سال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی در راستای مصرف بهینه آب در جامعه موفق عمل کرده بطوریکه توانسته مصرف سرانه آب در اصفهان را کاهش داده که امید است این روند همچنان ادامه یابد.

جشنواره آب

در این برنامه مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت:با آغاز سال تحصیلی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در 5 محور که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور لحاظ شده بود برنامه های آموزشی خود را تبیین و اجراءنمود

سید اکبر بنی طباء با اشاره به همکاری و تعامل آموزش و پرورش با آبفا استان اصفهان عنوان کرد:بدون شک اگر همکاری و تعامل مستمر اداره کل آموزش و پرورش با شرکت آب و فاضلاب نبود ما نمی توانستیم برنامه های ترویجی خود را در خصوص فرهنگ مصرف بهینه آب را در بین دانش آموزان ،اولیاء و آموزاگاران اجراء نمایم بنابراین چنین امری بسیار قابل تقدیر و تشکر است.

وی افزود: دهمین جشنواره نخستین واژه آب در شش منطقه شهر اصفهان و شش شهرستان در استان برگزار شد.

مدیر آبفا برخوار هم در این برنامه گفت: برای اینکه در دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه بتوانیم دانش آموزان بیشتری را ترغیب به مصرف صحیح آب نمائیم این برنامه را با حضور بیش از 5 هزار دانش آموز در سطح شهرستان برگزار نمودیم.

مهرجو گفت: در چند سال اخیر با اجرای برنامه های فرهنگی توانستیم شاهد سیر نزولی کاهش مصرف سرانه آب در منطقه برخوار باشیم بطوریکه در سال گذشته مصرف سرانه آب در برخوار 146 لیتر در شبانه روز بوده اما این رقم در شش ماهه سال جاری به 143 لیتر کاهش یافت.