مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از اجرای طرح طبیب وطن توسط یکی از پزشکان فوق تخصص از دانشگاه هاروارد آمریکا و در راستای ترویج گردشگری سلامت به صورت نمادین در میدان امام اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری بیان داشت: طرح طبیب وطن بر بالین میراث کهن  توسط یکی از پزشکان فوق تخصص از دانشگاه هاروارد آمریکا و در راستای ترویج گردشگری سلامت به صورت نمادین و به همت  دفتر پایگاه ثبت جهانی میدان امام (ره)، در میدان امام  اصفهان اجرا می گردد.

وی ادامه داد: این طرح که توسط یکی از پزشکان فوق تخصص غدد و هورمونهای مغزی اجرا می گردد، علاوه بر ترویج گردشگری سلامت با هدف طرح مشارکت مردم در مرمت بناهای تاریخی و فرهنگ سازی در راستای مرمت بناها صورت می گیرد.

الله یاری خاطر نشان کرد: مکانی از سوی دفتر پایگاه ثبت جهانی دو هفته یکبار در اختیار این پزشک متخصص قرار می گیرد تا با تجویز نسخه برای بیماران خود در این مکان،  درآمد ناشی از آن در جهت مرمت بناهای  تاریخی صرف گردد.

اصفهان- مدیر کل میراث

"لیلی ماحوزی" ایده پرداز این طرح و متخصص داخلی، فوق تخصص غدد درونریز و فوق تخصص هورمونهای مغزی نیز در خصوص اجرای این طرح در میدان امام گفت: نگاه مرمت در ترمیم بناهای تاریخی نگاهی مشابه علم پزشکی است.

وی تصریح کرد: همانطور که پزشک به  درمان جسم و روح توجه دارد، مرمتگر نیز درمانگر بناهای تاریخی  است.

ایده پرداز این طرح همچنین تاکید کرد: در این راستا مصم شدم، با  شعار" طبیب وطن بر بالین میراث کهن" به  درمان بیماران در دفتر پایگاه ثبت جهانی میدان امام از یک طرف علاقه به بنای تاریخی در میان بیماران خود را با توجه به فضای آرام این مکان بالا ببرم  و از طرفی درآمد حاصل از این درمان را  صرف جان فرسوده بناهای تاریخی نیازمند مرمت کنم.

 این فوق تخصص غدد درونریز گفت: من معتقدم  دوقطب قوی نظام پزشکی و میراث می توانند با حمایت یکدیگر در راستای سلامت گردشگری بسیار قوی عمل کنند.

به گزارش موج، دکتر لیلی ماحوزی تمام دوران تحصیل خود را از کودکی در انگلستان گذرانده و پس از پذیرفته شدن در رشته پزشکی تخصص داخلی خود را از دانشگاه هاروارد در بستون آمریکا ، فوق تخصص غدد درونریز و همچنین فوق تخصص هورمونهای مغزی خود را از دانشگاه ویرجینیا در آمریکا دریافت نموده و پس از اخذ مدارج علمی جهت کمک به هم وطنانش در ایران 11 سال پیش به ایران بازگشت.