با حضور وزیر آموزش و پرورش امروز 2 مرکز آموزشی در آران و بیدگل افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور وزیر آموزش و پرورش 2 مرکز آموزشی با اعتباری بیش از 38 میلیارد ریال در سفید شهر آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش، 2 مدرسه حبیبی و  بهاران با مساحت هزار و 400 مترمربع و بیش از 38 میلیارد ریال هزینه در سفید شهر آران و بیدگل افتتاح و به بهره برداری رسید.

وزیر اموزش و پرورش