معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر اصفهان گفت:مرکز تخصصی آموزش‌های هلال احمر اصفهان میزبان دوره‌های بین‌المللی و ملی در کشوراست.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج از اصفهان، امیر جلالیان در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: مرکز آموزش‌های تخصصی امداد و نجات، سازمان علمی مهارتی است که در سال 89 تأسیس و فعالیت خود را آغاز وبه نسبت فعالیت وتوانایی، برنامه های عملیاتی وموقعیتی آن در کشور بی نظیر است.

وی افزود: مرکز آموزش‌های تخصصی امداد و نجات نیاز به ارائه مطالب آموزشی و علمی داوطلبان دارد و اینکه آنها بتوانند در مکانی مناسب، تمرینات عملی خود را انجام بدهند در همین راستا مرکز آموزش‌های تخصصی امداد و نجات شروع به کار کرد.

جلالیان گفت: در کشور 5 مرکز آموزشی تخصصی داریم که مرکز ما میزبان دوره های بین المللی، منطقه ای،کشوری واستانی است و اصفهان سردمدار مراکز آموزشی تخصصی در کشور محسوب می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر اصفهان ادامه داد:وسعت وتوانایی فضای طبیعی این مرکز در بین سایر مراکز بی نظیر است و امکان اسکان 200نفره ،5فضای  آموزشی 50 نفره ،سالن ورزشی 700نفره استخر سازه طبیعی کوهستان سازه های اسکان اضطراری دارد.

وی تصریح کرد: در بحث آموزش در برف ویخ مرکز آموزشی ما در پادنای سمیرم  ودر بحث نجات در آب های خروشان وسیلاب  منطقه آموزشی ما در پشت سد چادگان است.

جلالی در خصوص دوره های آموزشی این مرکز گفت: دوره آموزشی اپراتورهای DOS مراکز کنترل وهماهنگی عملیات کل کشور را برگزار و دوره پشتیبانی را با شرکت 480نفر از روئسای ادارات پشتیبانی استان ها کارشناسان انبارداران ومسئولین انبارهای  شعب استانهای  کشور را در 9دوره میزبان بودیم.

وی در ادامه گفت: دوره بین المللی سگ های جست وجو ونجات را با حضور 83 مربی جست وجو ونجات و83سگ جست وجو ونجات  را با همکاری 6نفر از مربیان بین المللی آلمانی در 9 روز برگزار کردیم ودوره تربیت مربی TOT ویژه مدرسین بحث های تخصصی تغذیه، حمایت روانی، بهداشت محیط وبهداشت مادر کودک با همکاری معاونت بهداشت ودرمان جمعیت هلال احمر استان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ومدرسین کشوری با حضور 64نفر در 4گروه در سه روز میزبان بودیم.

نشست خبری هلال احمر اصفهان

جلالیان بیان داشت:طرح تخصصی نجات در کوهستان را در 9 روز جهت امدادگران وداوطلبان  وهمچنین دوره تخصصی نجات در ارتفاع وفضای معلق به صورت منطقه ای ویژه 55نفر از اعضای داوطلب در 8روز برگزار کردیم.

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر اصفهان تصریح کرد: در طرح آموزش همگانی ما امسال بیش از 30هزار نفر از اعضای مختلف در سطح جامعه را آموزش دادیم وارتباط خوبی در بحث آموزش با حوزه علمیه، بانک خون، شهرداری، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، وادارات برقرار کردیم و بیش از 3هزار نفر از کارمندان دولت را آموزش دادیم.

وی در خصوص طرح خادم گفت: در این طرح  ما کل جامعه را برای آمادگی در مخاطرات آماده می کنیم واین طرح را از خود پرسنل وخانواده پرسنل با حضور 196نفر مربی در کل شعب استان شروع به کار می کنند در این دوره افراد واکنش مناسب در برابر سوانح وحوادث را می بینند وکمک می کنیم تا فرهنگ جامعه در این بخش حوادث تغییر کند.

جلالیان ادامه داد:ما به دنبال آموزش نیروهای رسمی خود هستیم که دوره های ضمن خدمت محسوب می شود ما19دوره ضمن خدمت برای پرسنل استانی منطقه ای و کشوری داشتیم ودر دوره ها 855 نفر در 255ساعت آموزش دیدند.

معاون آموزش وپژوهش وفناوری جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت:در بخش پژوهش بحث طرح مطالعاتی مرکز آموزش تخصصی که کار تخصصی استانی بود را داشتیم  وهمچنین طرح پژوهشی اعتبار سنجی طرح خادم را نیز داشتیم.