با حضور رییس حوزه هنری کشورپردیس سینمایی ساحل در اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، رییس حوزه هنری در  آیین افتتاح سینما ساحل اظهار کرد: 12 سینمایی که در اصفهان قرار دارد، 32 سالن دارد که امیدوارم این عدد به 40 سالن افزایش یابد.

محسن مومنی شریف گفت: پردیس سینمایی ساحل مجهز به  9 سالن سینما با حدود هزار صندلی و سینمای تابستانی بدون سقف با ظرفیت 150 نفر است.

وی هزینه راه اندازی این پردیس سینمایی را 110 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: دو سالن سینمایی این پردیس نخستین بار در کشور وی‍ژه کودکان با ظرفیت 20 و 30 نفره و سینمای انیمیشن طراحی شده است.

اصفهان- رییس حوزه هنری کشور

مومنی شریف اظهار داشت: در شرایطی که ساخت سینما هزینه های گزافی دارد، حوزه هنری می تواند این هزینه را در بخش تولید صرف کند زیرا در این حوزه بیشتر خواهد درخشید اما تلاش خود را معطوف به افزایش سالن های سینما در نقاط مختلف کشور کرده است.

رییس حوزه هنری کشور مهمترین اولویت حوزه هنری را درحوزه سینما دانست و گفت: پرداختن در حوزه سینما و میدان دادن به جوانان در تولیدآثار  سینمایی ازمهمترین اولویت های حوزه هنری است.