رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای همکاری های فیمابین و حمایت های بیشتر بانک کشاورزی از بهره برداران تشکل های بخش کشاورزی و مدیران ارشد بانک کشاورزی استان نسبت به عقد تفاهم همکاری دوسویه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ خالد جعفری خواستارارتباط بیشتر و متقابل بانک کشاورزی با بهره برداران بخش کشاورزی شد.

وی در جلسه ای که شامگاه  امروز چهرشنبه(28آذر)به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات بانکی به بخش کشاورزی با بانک کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک کشاورزی استان به عنوان یک بانک تخصصی حامی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است تمام بهره برداران بخش در راستای متمرکز کردن حساب های بانکی خود در  این بانک اقدام کنند.

جعفری با تاکید بر اینکه باید  هدف ما حمایت از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی باشد افزود:  با ارتباط و تعامل بیشتر بانک کشاورزی با بخش کشاورزی استان می توانیم اشتغال و کارآفرینی را در استان توسعه دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: اکثر پرداختهای مالی و اعتباری کشاورزان از سوی بانک کشاورزی استان بوده و در خصوص پرداخت تسهیلات به بهره برداران این بخش بیشترین همکاری را داشته است.

جعفری خواستار آسان کاری بیشتر بانک کشاورزی در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و تصریح کرد: عدم وجود منابع مالی و پرداخت نشدن مطالبات به موقع  در بانک کشاورزی را یکی از عوامل عدم پرداخت تسهیلات به موقع از سوی بانک کشاورزی دانست.

وی پایین بودن درآمد سرانه استان (نصف میانگین کشوری) را از دیگر مشکلات عدم جذب تسهیلات بانکی در استان دانست .

جعفری با تاکید بر اینکه تعامل بین بانک کشاورزی و تشکلهای بخش هدف اصلی تشکیل این جلسه بوده اذعان کرد: امیدواریم بانک کشاورزی استان در خصوص ایجاد سقف های اعتباری برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کند و به تبع تشکل ها هم حساب های بانکی خود را در این بانک متمرکز کنند.

وی بر تخصیص اعتبارات ارزان قیمت برای بهره برداران بخش کشاورزی از سوی بانک کشاورزی تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در خصوص  معرفی متقاضیان به بانک کشاورزی اظهار کرد:  باید افراد واجد شرایط با رعایت اولویت برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شوند.