معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس به تقویت بین بخشی گردشگری مذهبی و سلامت در شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، محمد ابراهیم فروزانی معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس در جلسه هم افزایی گردشگری مذهبی و سلامت بر تهیه مدل همکاری میان متولیان  امر  بر مبنای سومین حرم اهل بیت (ع) و رسیدن به یک مدل خاص ویژه شهر شیراز تاکید نمود.

وی به ظرفیت های مذهبی و پزشکی سلامت شیراز و فارس اشاره نمود و با بیان اینکه فضای کسب و کار با همکاری بخش خصوصی و دولتی ساخته می شود و با همکاری این دو بخش می توان شاهد تحول در این حوزه بود ابراز امیدواری کرد با امضای توافق نامه و ایجاد دفتر راهنمایی و فراهم نمودن زیر ساخت در کشور هدف به جهت بازاریابی گردشگری سلامت شاهد هدایت گردشگران این حوزه به استان خواهیم بود.

فروزانی با اشاره به فرهنگ و مراودات سیاسی، اجتماعی و کوتاهی مسیر برای گردشگران کشور های همجوار و مثبت اندیشی مردم این کشور ها نسبت به اخلاقیات و منویات مردم ایران  بر فرصت ها و تشخیص مقدماتی مساله و همکاری و هماهنگی اعضای سیستم در راستای اهداف استان با ارائه خدمات بالا ، متنوع  و متمایز از جمله خدمات پزشکی و اقامتی که از اهمیت بالای برخودار است تاکید نمود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد بازار جدید در شیراز، با اشاره به اینکه با تشریک مساعی، هماهنگی و هم افزایی، موفق به تهیه و تدوین توافق نامه جدید گردشگری خواهیم شد، بر ایجاد اشتغال و افزایش ثروت که از دستاورد های این تفاهم نامه خواهد بود تاکید نمود.