سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز در بین کلانشهرها به عنوان سازمان برگزیده کشوری حمل و نقل بار انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، محسن حدیقه جوانی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز از برگزیده شدن سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز در بین کلانشهرها به عنوان سازمان برگزیده کشوری حمل و نقل بار خبر داد و گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر در این سازمان همچون تهیه و تدوین انواع دستور العمل ها، آئین نامه ها وضوابط مرتبط با حمل ونقل بار، پیگیری ایجاد بزرگترین پایانه و توقفگاه کشور به لحاظ وسعت، پیگیری اجرای طرح تردد زمانی و مکانی ناوگان بار بصورت مکانیزه توسط دوربین های پلاک خوان سطح شهر، اجرای طرح تخصیص سوخت دیزل بر مبنای پیمایش و صدور باربرگ الکترونیک سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز به عنوان سازمان برگزیده کشوری حمل ونقل بار در بین کلانشهرها انتخاب شد.

وی با بیان اینکه حمیدرضا خمیرگران راننده ناوگان حمل ونقل بار مقام نخست راننده برتر را در این همایش کسب کرد، افزود: امسال برای نخستین بار رانندگان برتر حوزه حمل و نقل بار تجلیل شدند و شیراز مقام برتر کشور در ناوگان حمل ونقل بار را به خود اختصاص داد.

وی میزان رضایتمندی مشتریان از راننده ،حسن معاشرت و برخورد اخلاقی و اعتقادی،آراستگی ظاهری،رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و التزام عمل به آن ،دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان حمل و نقل بارو ... را از موارد انتخاب راننده نمونه برشمرد و افزود: سازمان مدیریت حمل و نقل بار انتخاب رانندگان نمونه را به طور سالانه برگزار می کند.

به گزارش موج، گرامیداشت روز ملی حمل و نقل در وزارت کشور برگزار شد و در این همایش از شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته که در سال‌های اخیر دستاوردهای ارزنده‌ای در محورهای مرتبط با همایش گرامیداشت روز ملی حمل و نقل داشته‌اند و رانندگان برتر ناوگان حمل ونقل بار شهری تجلیل شد.