رییس کل دادگستری استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  رییس کل دادگستری استان اصفهان به همراه جمعی از مسوولین این سازمان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان